MATRIMONY REGISTRATION FORM

कृपया फॉर्म इंग्रजीमधून भरताना कोणताही शब्द टाईप केल्यानंतर स्पेस द्यावा म्हणजे आपण भरलेली माहिती ही शेजारच्या मराठी फॉर्म मध्ये आपोआप मराठी मध्ये येईल तरीही तिथे हवे ते मराठी शब्द न आल्यास मराठी फॉर्म मध्ये आपण त्याची दुरुस्ती करू शकतात किंवा तसे हि आपणाला जमलेनाही तर आपण आपला फॉर्म फक्त इंग्रजीमध्ये प्रत्येक शब्दानंतर स्पेस देवून भरावा आम्ही त्याला मराठी मध्ये बरोबर करून घेऊ

PERSONAL INFORMATION
Male Female
NATIVE PLACE
CURRENT CITY

वैयक्तिक माहिती
पुरुष स्त्री
मूळ ठिकाण
सध्याचे ठिकाण